UNITED RAILWAYS

Det er blevet besluttet at bygge en fælles jernbane forbindelse fra den nordlige til den sydlige del af Sydøstasien. Direktøren for de forende jernbaner har udvalgt dig og dit team af eksperter til at bygge den del af jernbanen, der løber igennem jeres land.

Projektet er meget prestigefyldt, og opnår I succes, vil I blive fejret som nationale helte.

Projektet er særdeles krævende på grund af det udfordrende landskab, og idet jernbanen flere steder skal krydse Mekong floden.

Planlægning og implementering af projektet forløber over 12 måneder, og overskrides deadlines vil det have store konsekvenser.

På grund af tidspres, fokus på levering til tiden og de skrappe krav til kvaliteten, vil evnen til at udnytte teamets ressourcer og optimere samarbejdet være af afgørende betydning for successen. Udveksling af viden mellem de enkelte teams, er et element der kan vise sig at være mere værdifuldt end materielle ressourcer.

Det vil ligeledes være vigtigt at teamet formår at forudse og håndtere udefrakommende udfordringer. Samt opbygge gode samarbejdsrelationer til de andre lande/teams.

 

God fornøjelse!

UDBYTTE

FOKUS:

INTERN KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE 

Dét, der gør INNER ACTIONs koncept unikt, er, at de hæver sig over niveauet for klassisk teambuilding. Det er ikke bare tant og fjas eller en sjov dag i skoven – det er aktiv, legende læring, med fokus på refleksion.

Der er altid sat tid af til sidst, hvor vi forholder os til, hvilke mønstre vi har lagt mærke til hos os selv i aktiviteten. Derefter trækker vi paralleller til hverdagen i virksomheden og identificerer, hvad vi med fordel kan gøre endnu bedre.

Senest indgik vi konkrete samarbejdsaftaler og udarbejdede interne kontrakter, om hvordan vi bedre kunne servicere og hjælpe hinanden på tværs i organisationen, og det har efterfølgende vist sig at været effektivt og værdifuldt.

Jeres virksomhed/organisation vil opnå følgende resultater gennem øvelsen:

 • Opnå forståelse for vigtigheden af en fælles målsætning.
 • Forståelse for vigtigheden af et godt samarbejde til interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Forståelse for vigtigheden af en klar rolle- og ansvarsfordeling i dit team.
 • Blive i stand til, at benytte relevante opgave styrings værktøjer
 • Positiv energi og motivation i dit team.

FOKUS:

PROJEKTLEDELSE & PROJEKTKULTUR

INNER ACTION leverede den mest professionelle og engagerende projektledertræning jeg nogensinde har været med til.

INNER ACTION har mange værktøjer i bæltet til at træne projektledere, men det bedste jeg oplevede var United Railways.

Det var fedt at det simulerede projekt havde et helt konkret fysisk aspekt som man ikke kan skabe på et whiteboard eller en powerpoint præsentation.

Uddannelsen blev tilpasset vores interne projektfasemodel, så deltagerne fik simuleret dynamikken i et projekt med klassiske udfordringer og dilemmaer. Ligeledes fik deltagerne trænet leverancer og implementeret værktøjer i alle projektets faser, samt erfaret vigtigheden af at levere høj kvalitet til de aftalte “quality gates”.

 UNITED RAILWAYS tilfører uddannelsen et konkurrence element som gør det både sjovt og samtiddigt enormt lærerigt.

Jeg anbefaler uden forbehold INNER ACTION til alle der vil øge deres projektleder kompetencer.

FOKUS:

LEDELSE – NÅR LEDELSE ER EN HOLDSPORT

Igennem denne eksperimenterende ledersimulering, som afspejler klassiske lederudfordringer og dilemmaer, vil deltagerne påbegynde en udviklingsrejse der giver indsigt i både egne styrker og udviklingsområder når du leder sammen med andre.

Uden floskler, letkøbt teori og udvandede begreber tager vi udgangspunkt i dig og din kommunikation, når du,

 • skal stå til ansvar overfor den øverste ledelse.
 • indgår i en ledergruppe,
 • skal lede sit eget lederteam.

Din adfærd og performance vil blive evalueret og du vil modtage værdifuld og direkte feedback på din lederadfærd, din gennemslagskraft, beslutningskraft, evne til at facilitere en god beslutningsproces når vi tester din evne til at lede sammen med andre ledere og simulerer situationer, hvor du:

 • Lede sammen med andre
 • Træffe svære beslutninger
 • Overbevise og få andre med
 • Definere mål og nå dem
 • Overholde deadlines under pres
 • Holde fokus, også i kaotiske situationer
 • Motivere, udvise energi & engagement
 • Give direkte og konstruktiv feedback

Du vil få konkrete tips og værktøjer til at hæve din ledelse til det næste niveau.

HVORFOR PLAYFULL LEARNING VIRKER …

Playful Learning kan være forskellen mellem passiv viden, og en værdiskabende adfærdsændring. Når virksomheder uddanner deres medarbejdere, er målet at skabe værdi for virksomheden.

Men, klassisk undervisning, som vi ser det på mange uddannelser, hvor underviseren taler til deltagerne, kun understøttet af PowerPoint, har nogle alvorlige begrænsninger der kan risikere at indsatsen er værdiløs.

Fordi…

 • Vi kun husker en brøkdel af hvad vi hører
 • Når vi udelukkende befinder os i modtagerrollen, sikres det på ingen måde at vi faktisk forstår og kan omsætte den nye viden når vi er tilbage på jobbet.
 • Vi lærer bedre når vi bliver aktivt involverede og bliver udfordret på at anvende den nye viden

Formålet med enhver uddannelse er i sidste ende at ændre adfærd og Playful Learning kan optimere dit udbytte …

Det er vigtigt at tilføre et teoretisk fundament, men for at optimere indlæringsprocessen anvender vi simuleringer der giver deltagerne mulighed for at afprøve teorien i ”Tænkt Praksis” som de kan genkende. Simuleringer er meget effektive, når deltagerne bliver udfordret på at anvende den nye læring med det formål at opnå et bedre resultat end de var i stand til før.

Next step:

Implementering i Virksomhedsrelevante projekter er en glimrende måde for deltagerne til at gøre den ny viden til deres egen, afprøve den i praksis og til at nå et endnu højere bevidsthedsniveau.

Interne projekter kan også bruges til at evaluere deltagerens evne til at omsætte teorien til praksis. En uddannelse baseret på Playful Learning kan anvende flere af ovenstående metoder, og netop derfor er det nemt at se hvorfor det er så effektivt.

 

Min generelle oplevelse med INNER ACTION, er en virksomhed med en yderste professionel, seriøs og kvalitetsbevidst tilgang til alt hvad de gør. De har en høj grad af faglige og pædagogiske kompetencer og er i allerhøjste grad engagerede, samt evner at skabe deltagerforståelse- og involvering. 

Øvelsen med United Railways er måske nok den mest udbytterige simulering af projektarbejde, som jeg gennem tiden har mødt.  Deltagerne bliver virkelig udfordret og får gennem øvelsen brug for alle deres projektværktøjer – både de hårde og de bløde – som de frem til afslutningsdage har arbejdet med. De glemmer hurtigt at det ”blot” er en simulering og projektværktøjskassen ”blot” skal anvendes på en LEGO konstruktion. Øvelsen er velgennemtænk, og skaber varig læring hos deltagerne. Der er efterfølgende tydelige spor tilbage til øvelsen og konsekvenserne af de beslutninger der blev taget. 

Søren K. Nielsen, HR-Manager, EnergiMidt

 

INNER ACTION leverede den mest professionelle og engagerende træning jeg nogensinde har været med til. Jeg anbefaler uden forbehold INNER ACTION til alle der vil øge deres projektleder kompetencer. 

INNER ACTION har mange værktøjer i bæltet til at træne projektledere, men det bedste jeg oplevede var United Railways. Spillet blev tilpasset den projektfasemodel som bruges i Siemens A.G. (PM@Siemens). Uanset hvilken projektmodel man som virksomhed bruger, er det enormt vigtigt at man forstår den generelle dynamik af et projekt. INNER ACTION indøver disse dynamikker i spil og simuleringer med konkurrence elementer, som gør det både sjovt og enormt lærerigt. 

Allan Møller Larsen, Projektleder, Siemens Wind Power A/S

 

Jeg har haft fornøjelsen af at have INNER ACTION som leverandør på samtlige af mine projektledelseskurser i min tid som leder af Siemens Wind Powers PMO i supply chain. Vi udviklede i samarbejde en lang række kurser der havde til hensigt at understøtte og udbrede en nyudviklet proces og projektmodel samt give mere end 300 ansatte et løft i deres kompetencer i forbindelse med projektledelse. Kurserne blev udviklet så de var 100 % tilpasset Siemens´ processer og Inner Actions evne til at forstå vores situation og behov var imponerende. Mit samarbejde med INNER ACTION var præget af positiv energi, idegenerering og jeg følte virkelig at jeg blev lyttet til i forhold til mine behov. INNER ACTIONS styrke er at de er i stand til at sætte sig ind i kundens behov, ideudvikle med kunden og efterfølgende levere med overbevisning Yderligere har INNER ACTION en evne til at skabe motivation blandt de kursister de håndterer og dette er i mine øjne afgørende for en succesfuld implementering.


Jeg fik en medarbejdergruppe der blev markant dygtigere til projektledelse og samtidig begyndte at tale det samme ”projektsprog”. Ydermere blev de nye processer stærkt forankret i organisationen. Et tydeligt bevis på dette var vores evaluering af kurserne der viste en stor tilfredshed blandt kursisterne

Henrik Hjorth Bonde, Director Tender & Project Management, Eltronic A/S

TRIN 1

Iscenesættelse & oplevelsen af udfordringer og løsninger på egen krop

 

Vindleder med en sjov, spændende og udfordrende øvelse/aktivitet der sætter scenen for dagens fokusområder. Her konfronteres deltagerne med de udfordringer og dilemmaer der er når det gælder om at hæve samarbejdet op over det nære team. Det betyder at deltagerne udfordres på evnen til at kommunikere og samarbejde om at skabe fælles resultater på tværs af flere teams.

Men, ud over at blive udfordret vil deltagerne også få mulighed for at evaluere deres indsats og optimere deres samarbejde og derved få mulighed for at opleve successen ved at samarbejde på tværs og tage ansvar for at nå et fælles mål. Så den indledende del af processen vil både synliggøre udfordringer og potentielle løsninger.

TRIN 2

Læring, Refleksion & Relatering

 

Når vi har forladt første akt vil vi evaluere processen, konkretisere succeskriterierne og relatere disse til hverdagen. Dette akt er afgørende for at vi kan komme fra aktiviteten over i 3. trin som omhandler ny adfærd.

TRIN 3

Konkretisering af ny adfærd

 

Et gammelt ordsprog siger at hvis du gør det samme i morgen som du gjorde i dag, får du nok det samme resultat. Derfor er 3. Akt, så vigtigt. Her vil vi konkretisere hvilken ny adfærd der skal give os nye og bedre resultater. Alt afhængig af den tid vi har til rådighed kan vi opnå følgende (niveau 1 kræver kortest tid, de overliggende niveauer kræver at det underliggende niveau er gennemført):

 • En fælles bevidsthed om hvordan I kan optimere samarbejdet på tværs og få alle til at bidrage til et fælles mål.
 • Udarbejde en konkret hensigtserklæring, der efterfølgende kan tjene som opfølgningsværktøj.
 • Udarbejde og prioritere konkrete forslag til initiativer der kan sættes i gang med det formål at optimere samarbejdet.

Efter at niveau 3 er gennemført etableres teams der påbegynder det konkrete arbejde indenfor deres ansvarsområde. Men uanset hvor langt vi vælger at gå sammen, vil det være afgørende at emnerne bliver adresseret efterfølgende. Det er det vi kalder ledelse.

KONTAKT OS HER

4 + 11 =

KONTAKT OS HER

1 + 14 =